Dịch vụ vận chuyển

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dịch vụ sau đây:

  • Khảo sát, tính toán khối lượng cần đóng gói, vận chuyển từ đó lên kế hoạch, báo giá và báo thời gian cần thiết cho việc vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng
  • Đóng gói hàng vào thùng carton, đóng gói pallet, đóng thùng container. Lập packing list cho các mặt hàng đóng gói
  • Thay mặt khách hàng làm thủ tục hải quan điểm đi, điểm đến
  • Bố trí hãng tàu, bố trí bốc xếp tại cảng
  • Mua bảo hiểm hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng
  • Thay mặt khách hàng theo dõi chuyến hàng, làm các thủ tục yêu cầu chi trả bảo hiểm trong trường hợp cần thiết

An Phu JSC

Professional Services