Dịch vụ đóng gói, lưu trữ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đóng gói và dịch vụ lưu kho cho các khách hàng có nhu cầu dọn dẹp, lưu trữ nhưng đồ đạc, thiết bị hoặc tài liệu không còn dùng đến nhưng vẫn cần giữ lại:

  • Khảo sát, tính toán khối lượng cần đóng gói, lưu trữ từ đó lên kế hoạch, báo giá và báo thời gian cần thiết cho việc đóng gói hàng hóa và vận chuyển đến nơi lưu trữ
  • Đóng gói hàng vào thùng carton, đóng gói pallet, đóng thùng sắt, lập packing list chi tiết cho các mặt hàng đóng gói
  • Bố trí kho lưu trữ theo yêu cầu của khách hàng về địa điểm, điều kiện lưu trữ
  • Mua bảo hiểm hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng
  • Thay mặt khách hàng theo dõi, trích xuất hàng hóa lưu trữ trong trường hợp cần thiết

An Phu JSC

Professional Services