Dịch vụ cho thuê xe

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe theo yêu cầu của khách hàng:

  • Cho thuê xe hạng sang hoặc xe nhiều chỗ phục vụ các đoàn trong thời gian ngắn, bao gồm cả lái xe trong trường hợp có yêu cầu
  • Cho thuê xe dài hạn phục vụ khách hàng lưu trú dài hạn tại Việt Nam
  • Cung cấp người lái xe trong trường hợp khách hàng đã có xe, cần thuê người lái
  • Làm các dịch vụ về xe cho các đoàn ngoại giao như đăng ký mới, đăng kiểm, bảo dưỡng

An Phu JSC

Professional Services